სასაჩუქრე ბარათები 

გაითვალისწინეთ, რომ TI'ME მაღაზიის სaსაჩუქრე ბარათს აქვს გამოყენების რამდენიმე წესი.

შეგიძლიათ შეიძინოთ  მინიმუმ ას ლარიანი სასაჩუქრე ვაუჩერი. სასაჩუქრე ვაუჩერის დაბრუნება ან ფულით განაღდება შესაძლებელი არ არის.

სასაჩუქრე ბარათის გამოყენება შესაძლებელია თაიმის, პანდორას და G-SHOCK-ის ნებისმიერ ფილიალში. იმ შემთხვევაში თუ ნივთის ღირებულება მეტია, სასაჩუქრე ვაუჩერის ღირებულებაზე, დარჩენილი ნაწილის გადახდა უნდა განხორციელდეს მომხმარებლის მიერ ნაღდი ან უნაღდო ანგარიშსწორების გზით.

TI'ME სასაჩუქრე ბარათის გამოყენების ვადა არის 1 წელი, რის შემდეგაც ბარათზე არსებული თანხის გამოყენება არ არის შესაძლებელი.

სასაჩუქრე ბარათი შეძენა, ასევე სასაჩუქრე ბარათით შესაძლებელი არ არის.

სასაჩუქრე ბარათის შეძენისას არ მოქმედებს არანაირი აქცია ან ფასდაკლება