როგორ შემიძლია ანგარიშსწორება?

ანგარიშსწორება შესაძლებელია მხოლოდ VISA და Master Card ბარათებით.