როდის შემიძლია ჩემი შეკვეთის გაუქმება?

შეკვეთის გაუქმება შესაძლებელია მხოლოდ ლინკზე ჩამოთვლილ გამონაკლის შემთხვევებში (შეკვეთის გაუქმების, ნივთის შეცვლის და დაბრუნების პირობები).შეკვეთის გაუქმება შესაძლებელია მხოლოდ ლინკზე ჩამოთვლილ გამონაკლის შემთხვევებში (შეკვეთის გაუქმების, ნივთის შეცვლის და დაბრუნების პირობები).