როგორ ხდება ნივთის დაბრუნება?

ნივთის დაბრუნება შესაძლებელია თუ ის არ არის დაზიანებული, თუ წარმოადგინეთ ნივთის თანმხლები ყველა ნაწილი და დოკუმენტი, თუ ნივთი ვიზუალურად და ფუნქციონალურად შეესაბამება პირვანდელ მდგომარეობას.

საყურის დაბრუნება შესაძლებელი არ არის.